Actueel Corona Sportprotocol 27 Augustus

Link: Corona Protocol basketbalcompetities

Vanaf september beginnen de competities weer. Zodra de wedstrijdschema’s duidelijk zijn worden die ook direct met alle leden gedeeld. Tijdens het spelen van de wedstrijden zowel uit- als thuis zal het protocol in bovenstaande link in acht genomen moeten worden. Dit heeft gevolgen voor hoe wedstrijden gespeeld en opgezet worden en alle belanghebbende leden wordt aangeraden dit protocol even door te nemen.

Een paar belangrijke punten:
– Bij alles wat niet op het veld gebeurt moet afstand bewaard worden. Time-outs en rustmomenten vinden plaats op anderhalve meter afstand. Ook wisselspelers op de bank zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.
– Tafeltaken worden ook uitgevoerd op anderhalve meter afstand, door bijvoorbeeld het toevoegen van een extra tafel.
– Scheidsrechters geven voorafgaand aan de wedstrijd aan of bij stille balmomenten de bal naar de scheids zal gaan, of dat zij een mondelinge toestemming zullen geven bij elk dood balmoment om weer verder te gaan.
– Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
– Schudt geen handen bij het bedanken van tafelaars, scheidsrechters en toeschouwers na de wedstrijd.
– Na de wedstrijd en bij het gebruik van de kleedkamers moet ook anderhalve meter afstand gehouden worden.

[English version]

From september onward the basketbalseason will start again. Once all games are planned in they will immediately be shared with all teams. During these basketballgames both at home and away, The above linked protocol will have to be taken into account. This will affect the way games are played and organised en we advice everyone for whom this could have an effect to read through the protocol.

A few important things to note:
– For everything that does not happen on the court, one and a half meter distance needs to be maintained. Time-outs and other breaks in the game included. Players on the bench are also expected to maintain distance from one another.
– Table duties are executed whilst maintaining one and a half meter distance, by adding another table for example.
– At the beginning of each game the referees will indicate whether they’ll want to receive the ball on every dead ball moment. Alternatively they can opt for an oral confirmation on whether the ball is live or not.
– During the game it is not allowed to excessively raise your voice. This means coaches/players/fans/officials are not allowed to yell and team yells will not be allowed before-, during or after games.
– Do not shake hands while thanking table officials, referees or fans for their involvement.
– After the game and when using the changing rooms, one and a half meter distance also needs to be maintained.