Beleid Achilles’71

Het actuele beleid van de Nuenense basketbalvereniging Achilles’71:

  • Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Bij inschrijving van nieuwe leden wordt er door middel van een vijftal checkboxen geïnventariseerd in hoeverre Achilles’71 gebruik mag maken van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal waar onze leden op staan. Mochten er privacy nuances zijn buiten deze 5 checkboxen waar rekening mee gehouden moet worden? laat het dan even weten direct aan een van de bestuursleden of via een van de coaches. Voor mensen die geen deel uitmaken van de vereniging en waarvan de AVG gegevens dus niet bekend zijn bij onze vereniging doen we de aanname dat zodra zij zich op het veld bevinden er begrip en akkoord is voor de mogelijkheid dat zij op beeldmateriaal komen te staan van Achilles’71, tenzij het tegenovergestelde naar de coach(es) en/of een van de aanwezige bestuursleden gecommuniceerd is. Mocht de AVG voorkeur in de loop der tijd veranderen dan verwachten we ook dat dit direct aan een van de bestuursleden, en/of via een van de coaches, gecommuniceerd wordt.

  • Taken

Ongeveer 2 weken voor aanvang van een thuisweekend staan de bijbehorende scheids- en tafeltaken online op de pagina ‘Taken‘ en wordt er een bericht naar vertegenwoordigers van alle belanghebbende teams gestuurd. Deze taken worden zo eerlijk mogelijk verdeeld per team. Voor de mensen die nog niet kunnen tafelen zal er altijd iemand bij de wedstrijd zitten die de taak kan begeleiden. Mocht je ingedeeld zijn voor een taak bij een wedstrijd waar je niet bij kan zijn? Dan wordt er van je verwacht dat je de vervulling van deze taak onderling met de rest van je team regelt. Als je niet op komt dagen voor een taak en geen vervanging geregeld hebt, dan wordt je geschorst voor je eerstvolgende eigen wedstrijd en als dit een boete voor de club opleverd zal deze ook verrekend worden met de afwezige taakvervullers. Het is wat betreft de club wel zo eerlijk dat als een wedstrijd van anderen niet plaats zou hebben kunnen vinden vanwege je afwezigheid, dat je dan zelf ook geen wedstrijd mag spelen.

  • Contributie

De details van de contributie per team zijn te vinden op de pagina ‘Contributie‘. Naast de jaarlijkse contributie rekenen we bij de competitieteams voor nieuwe seniorenleden €60,- voor de aankoop van een nieuw tenue. De competitie spelende jeugd betaald jaarlijks een huur van €15,- per tenue, dit is verwerkt in de jaarlijkse contributie.

  • Open trainingen

Hoe groter en succesvoller Achilles’71 wordt, hoe belangrijker het is om een bepaalde structuur te hanteren in de zomer voor het indelen van teams die de belangen van nieuw- , oud- , beginnend- en ervaren leden uit elk team zoveel mogelijk behartigd. Vandaar dat we elke zomer vóór seizoensaanvang try-outs organiseren voor alle seniorenteams.

“Wat betekent dit voor mij en mijn (toekomstige)team?”
Zodra de laatste wedstrijden gespeeld zijn starten we een periode van open trainingen. Bij deze trainingen is iedereen welkom. Deze trainingen worden per lijn(Heren, Dames) begeleid door de coaches van het volgende seizoen voor deze lijn gezamenlijk.

Bij aanvang van de open trainingen zijn alle plekken in een team ‘open’. De coaches bepalen het aantal spelers dat zij willen indelen per team en aan het einde van de open training periode zijn de indelingen van elk team bekend(Dus nog vóór de zomerstop!). Er wordt dan ook geadviseerd aan alle spelers vóór die tijd aan een(of allen) van de coaches duidelijk te maken waar de voorkeur en/of ambities liggen per speler.

Teams kunnen de mogelijkheid open houden voor aanvulling van spelers aan het begin van het seizoen dat de open trainingen opvolgt; Als er bijvoorbeeld 12 spelers mee doen aan de open training periode voor het eerste team, betekent dat niet per direct dat alle 12 spelers de indeling voor dit team zullen opmaken. De coach kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben voor een indeling van 10 spelers, om zo ruimte over te houden voor eventuele aanvullingen gedurende het seizoen. Daarnaast biedt deze optie de mogelijkheid voor spelers om flexibel mee te kunnen doen met verschillende teams. Een speler kan bijvoorbeeld ingedeeld worden in het tweede team maar alsnog, mits nodig en altijd in overleg met de desbetreffende coach, ingezet worden in het eerste team.

“Betekent dit dat als ik voor seizoen X niet in de speler-indeling zit van team Y, dat ik geen plek meer heb binnen de vereniging?”
Nee, zeker niet! Elk seizoen proberen we er zoveel mogelijk naar te streven om een plek te vinden voor iedereen. Met een meervoud aan heren- en damesteams komt het niet snel voor dat we voor spelers geen ruimte kunnen vinden en met een breed aanbod aan speelniveau’s blijven er op termijn ook doorstroommogelijkheden beschikbaar voor spelers. Daarnaast zal er ook altijd ruimte zijn voor spelers bij de recreanten met de eventuele mogelijkheid om gedurende het seizoen bij een competitieteam mee te doen, afhankelijk van de voorkeur van de coach. Ook voor de recreanten proberen we per seizoen ongeveer 6 vriendschappelijke wedstrijden te organiseren tegen verenigingen uit de regio.

“Gelden deze open trainingen voor alle senioren teams?”
In de uitgangssituatie wordt uitgegaan van open trainingen voor alle senioren teams. Echter zou een ‘vriendenteam’ ervoor kunnen kiezen om de ‘open training’-periode aan zich voorbij te laten gaan, indien dit voorafgaand aan de open training periode duidelijk is gecommuniceerd naar het bestuur. Dit team zal dan onafhankelijk van het lopend beleid opereren en het recht hebben om over de eigen speler-indeling te gaan, maar niet hoger spelen(in klasse) dan het achterste team in de rangorde van teams dat wel deelneemt aan de open trainingen.

  • Boetes

Als een team op wat voor manier dan ook een boete veroorzaakt, dan is dit in de uitgangssituatie in eerste instantie altijd de verantwoordelijkheid van het team dat de boete heeft opgeleverd. Hoe de kosten onderling verdeeld worden is aan het desbetreffende team zelf. Het bestuur raadt ten zeerste aan om per team een duidelijke planning en verdeling te maken over hoe om te gaan met externe taken en afwezigheid bij wedstrijden, om zo boetes in zijn geheel te voorkomen.

  • Technische Commissie

De TC van Achilles’71 gaat over de opzet en indeling van alle teams en zit organisatorisch als volgt in elkaar; Alle coaches die een afdeling opmaken(Bijvoorbeeld heren senioren, dames senioren, jeugd etc.) delen gezamenlijk alle teams van die afdeling in via onze open trainingen en onder toezicht van de hoofdcoach van de vereniging. De hoofdcoach van de vereniging vormt in deze opstelling de connectie tussen de TC en het bestuur.

  • Club Etiket

Binnen de club houden we bij elk team een aantal gedragsregels aan als het gaat om zowel trainingen als wedstrijden. Hierbij verzoeken we Achilles’71 coaches om met deze gedragsregels binnen ieders team aan de slag te gaan omdat we graag de sociale respect en discipline op en rondom het veld willen waarborgen. Hiermee stralen we een echt club-beeld uit dat jaarlijks van team tot team door te zetten is: