Stichting Achilles-Flames

Training informatie

Wij trainen iedere donderdagavond in de Sporthal Achtse Barrier, Savoiepad 14, Eindhoven.
Van 20.00 – 21:30.

Voor meer informatie kunt u mailen naar flames.rolstoelbasketbal@gmail.com

Stichting rolstoelbasketbal Achilles Flames.

Het faciliteren en promoten van het rolstoelbasketbal zijn de doelstellingen van de stichting in het kort. Het laten sporten van mensen met een fysieke beperking staat centraal maar de factoren daarom heen zijn uiteenlopend en vaak complex.

Vooral het maatschappelijke gedeelte waar de stichting probeert om zo laagdrempelig mogelijk te zijn naar mogelijk nieuwe leden of hun ouders, vergt het nodige. Mensen laten sporten klinkt eenvoudig. Echter, in het geval van mensen met een fysieke beperking is het al een probleem om deze mensen op tijd op de juiste locatie te krijgen.

Is er vervoer geregeld? Is dat vervoer betrouwbaar en betaalbaar? Financiën zijn altijd een issue. Wat te doen als er problemen zijn op dat gebied? De stichting faciliteerd de sport vanwaar uit dan weer een maatschappelijk ondersteuning ontstaat voor derden.

Het vinden van oplossingen -voor de continue stroom van problemen, die mensen met een fysieke beperking veel tegen komen- is gestoeld op kennis vanuit de mensen zelf. Hoe vraag ik een voorziening aan, wat doe ik als ik geen voorziening krijg, welke voorziening heb ik nodig, waar moet ik zijn voor welke dienst en hoe voor ik mijn administratie en waar heb ik recht op.

De sporters fungeren dan ook als ervaringsdeskundigen en worden vaak geraadpleegd. Ook jeugdleden ervaren dat hun volwassen medespelers een grote mate van zelfstandigheid tonen en vaak volledig participeren in de maatschappij. Daardoor kan hun wereld groter worden en hun toekomst duidelijker.

Ook het promoten van de sport is van wezenlijk belang voor de stichting. Onbekend maakt onbemind is ook hier het geval. Door de onbekendheid weg te nemen verbeterd de integratie tussen valide en invalide mensen. De stichting is van mening dat het laten participeren van valide personen, de beste promotie voor de sport en sporters is. In aanraking komen met rolstoelbasketbal maakt veel indruk op valide personen en vele vragen worden dan ook beantwoord.

De stichting voert een tweetal promotie acties. Het deelnemen aan diverse sport- en vrijetijds beurzen/ braderieën en het organiseren van demonstraties. Deze activiteiten zijn ter promotie voor de eigen doelgroep. Het bekend maken van de mogelijkheden in de regio Brabant/Limburg vanwege de regionale functie van de stichting.

Daarnaast zijn er promotie activiteiten voor valide personen. Zoals daar de jaarlijkse deelname aan de studenten sportweek op de TU/e. Doel van deze activiteit is de kennis vergroten binnen een groep van jonge hoogopgeleide mensen. Ook clinics voor valide personen zijn een belangrijke activiteit van de stichting.

De integratie tussen valide en invalide personen gaat niet snel genoeg. De overheid vraagt het wel van zijn burgers en bedrijven en draait ondertussen de geldkranen dicht. Het is de mening van de stichting dat “onbekend maakt onbemind” nog steeds een enorme sta in de weg is voor een betere participatie van invaliden.

De stichting probeert op deze wijze een brug te slaan tussen beide werelden.

OOK HEEFT DE CLUB IN HET VERLEDEN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN GESPEELD IN DE EUROPA.